Training

Een training start met een warming up, gevolgd met solo basisoefeningen. Na een korte meditatie gaat de les verder met afweer en aanval in duo’s, daarna gaan we wat dieper in op bijvoorbeeld een specifieke greep en losmaak techniek en een stoot/trap techniek. 
Het laatste deel van de les is een cooldown met stretching, soms aangevuld met drukpuntmassage.


Doshin So heeft vele honderden, technieken, standen en vormen overzichtelijk in een lessysteem ondergebracht welke bestaat uit praktijk en theorie. Het theoretische deel gaat over principes en logica achter de technieken, en meer filosofische onderwerpen zoals over omgang met elkaar in de dojo en daarbuiten. Teamgeest en samenwerking spelen een belangrijke rol bij het trainen van deze sport.

6e Kyu examen.

Er zijn een paar keer per jaar examens waar je vorderingen kunnen worden getoetst. Diploma’s worden uitgegeven door de World Shorinji Kempo Organisation waarmee je wereldwijd toegang krijgt tot alle Shorinji Kempo dojo’s.